b

برنامه ها اجرا شده

جلسه با همیاران اصفهان
تاریخ شروع برنامه1393/08/19
تاریخ خاتمه برنامه1393/08/20

با دعوت از پيشكسوتان جهادگر استان اصفهان كه در منطقه كردستان خدمت كرده اند این جلسه در روز نوزده آبان در اصفهان برگزار گرديد.

جدیدترین تصاویر

فرم عضویت در خبر نامه 


با ما در تماس باشید